SPEED TEST internetu - licencjonowane narzędzie do pomiaru prędkości internetu w Nysie i całym powiecie nyskim

Test prędkości Internetu w Nysie - jak go stosownie wykonać?

Aby przeprowadzić miarodajny test prędkości Internetu w Nysie, warto zwrócić uwagę na kilka ważnych kwestii:

 1. Wybór odpowiedniego serwera testowego - Serwer, na którym przeprowadzamy test powinien być położony możliwie najbliżej naszej lokalizacji w Nysie. Dzięki temu ograniczymy wpływ opóźnień związanych z odległością.
 2. Wyłączenie innych urządzeń i aplikacji korzystających z internetu - Podczas przeprowadzania testu należy wyłączyć wszystkie urządzenia i aplikacje, które korzystają z sieci internetowej, ponieważ mogą one wpływać na wynik testu.
 3. Odpowiednia jakość połączenia - Przed przeprowadzeniem testu należy upewnić się, że połączenie jest stabilne i o odpowiedniej jakości.
 4. Wybór odpowiedniego narzędzia - Do przeprowadzenia testu prędkości Internetu można użyć różnych narzędzi, takich jak Speedtest.net, Fast.com lub inne. Ważne jest, aby wybrać narzędzie o uznanej renomie i dobrej opinii.
 5. Powtarzanie testów - W celu uzyskania bardziej miarodajnych wyników, warto powtórzyć test kilka razy i obliczyć średnią z wyników.
 6. Wybór odpowiedniego czasu - Warto przeprowadzać test w różnych godzinach dnia, aby uzyskać lepsze zrozumienie, jak prędkość internetu zmienia się w różnych momentach.

Po wykonaniu testu warto sprawdzić, czy wynik jest zgodny z umową zawartą z dostawcą usług internetowych. Jeśli wynik jest niższy niż gwarantowana prędkość w umowie, warto skontaktować się z dostawcą, aby wyjaśnić przyczyny i podjąć odpowiednie kroki w celu poprawy jakości usługi.

Czemu należałoby wykonać speed test w Nysie?

Wykonanie speed testu w Nysie może być przydatne z kilku powodów:

 1. Sprawdzenie jakości usługi - Speed test pozwala na sprawdzenie, czy jakość usługi internetowej jest zgodna z umową zawartą z dostawcą. Dzięki temu można dowiedzieć się, czy dostępna prędkość internetu jest wystarczająca do wykonywania różnych zadań online, takich jak przeglądanie stron internetowych, pobieranie plików, oglądanie filmów czy granie w gry online.
 2. Identyfikacja problemów z siecią - Speed test może pomóc w identyfikacji problemów z siecią internetową, takich jak opóźnienia, skoki w prędkości pobierania lub wysyłania danych, czy niska przepustowość. Dzięki temu można zdiagnozować przyczyny problemów związanych z jakością połączenia i podjąć odpowiednie kroki w celu ich rozwiązania.
 3. Porównanie z innymi dostawcami - Speed test pozwala na porównanie jakości usługi z innymi dostawcami internetowymi. Dzięki temu można dokonać świadomego wyboru usługodawcy, który oferuje najlepszą jakość usługi w danym rejonie.
 4. Optymalizacja sieci - Speed test może pomóc w optymalizacji sieci internetowej poprzez wykrycie słabych punktów, takich jak wolno działające urządzenia, słaby zasięg Wi-Fi czy zbyt wiele urządzeń podłączonych do sieci. Dzięki temu można zoptymalizować sieć, poprawić jakość połączenia i zwiększyć prędkość internetu.

Wszystkie te powody sprawiają, że wykonanie speed testu w Nysie może być bardzo pomocne dla osób korzystających z usług internetowych.

Jakie dane poznasz dobrze wykonując test prędkości internetu w Nysie?

Dobrze wykonany test prędkości internetu w Nysie pozwoli poznać kilka ważnych danych dotyczących łącza internetowego, w tym:

 1. Prędkość pobierania (download) - jest to ilość danych, które można pobrać z internetu w ciągu jednej sekundy. Prędkość pobierania jest wyrażana w megabitach na sekundę (Mbps) lub gigabitach na sekundę (Gbps) i informuje o tym, jak szybko można pobierać pliki, strony internetowe, filmy itp. Im wyższa prędkość pobierania, tym szybciej można pobierać dane z internetu.
 2. Prędkość wysyłania (upload) - jest to ilość danych, które można przesłać do internetu w ciągu jednej sekundy. Prędkość wysyłania jest wyrażana w megabitach na sekundę (Mbps) lub gigabitach na sekundę (Gbps) i informuje o tym, jak szybko można przesyłać pliki, wiadomości, zdjęcia itp. Im wyższa prędkość wysyłania, tym szybciej można przesyłać dane do internetu.
 3. Opóźnienie (ping) - jest to czas, jaki mija od momentu wysłania sygnału do momentu otrzymania odpowiedzi. Opóźnienie jest wyrażane w milisekundach (ms) i informuje o tym, jak szybko sygnał jest przesyłany między urządzeniem a serwerem. Im niższe opóźnienie, tym szybciej można przeglądać strony internetowe, grać w gry online itp.
 4. Jitter - jest to miara zmienności opóźnienia, czyli różnicy między poszczególnymi pomiarami czasu odpowiedzi. Jitter jest wyrażany w milisekundach (ms) i informuje o tym, jak stabilne jest połączenie internetowe. Im niższy jitter, tym bardziej stabilne jest połączenie.

Poznanie tych danych pozwoli na ocenę jakości łącza internetowego i umożliwi podjęcie odpowiednich działań w celu poprawy jego wydajności, jeśli jest to konieczne.

Czym jest download - prędkość pobierania danych?

Download, czyli prędkość pobierania danych, to jedna z miar szybkości łącza internetowego. Oznacza ona ilość danych, jakie można pobrać z internetu w ciągu jednej sekundy. Prędkość pobierania jest wyrażana w megabitach na sekundę (Mbps) lub gigabitach na sekundę (Gbps) i informuje o tym, jak szybko można pobierać pliki, strony internetowe, filmy itp. Im wyższa prędkość pobierania, tym szybciej można pobierać dane z internetu.

Warto zauważyć, że prędkość pobierania danych może się różnić w zależności od wielu czynników, takich jak rodzaj łącza, ilość użytkowników korzystających z sieci, obciążenie serwera, odległość od źródła danych, jakość okablowania itp. Dlatego ważne jest regularne przeprowadzanie testów prędkości internetu, aby monitorować jakość łącza i podejmować odpowiednie kroki w razie potrzeby.

Dla jakich czynności realizowanych w sieci wysoka prędkość download ma znaczenie?

Wysoka prędkość pobierania danych (download) jest kluczowa dla wielu czynności realizowanych w sieci. Poniżej przedstawiam kilka zastosowań, dla których ważna jest szybka prędkość pobierania:

 1. Przeglądanie stron internetowych - im szybsza prędkość pobierania, tym szybciej strony internetowe wczytują się na ekranie.
 2. Strumieniowanie filmów i muzyki - filmy i muzyka są przesyłane przez internet w czasie rzeczywistym, a szybka prędkość pobierania umożliwia płynne odtwarzanie bez buforowania.
 3. Pobieranie plików - pobieranie dużych plików, takich jak filmy, gry, programy, może zająć dużo czasu przy niskiej prędkości pobierania, a szybka prędkość pobierania pozwoli na pobranie plików w krótszym czasie.
 4. Korzystanie z chmury - korzystanie z chmury wymaga szybkiej prędkości pobierania, ponieważ dane są przesyłane i pobierane z serwera w czasie rzeczywistym.
 5. Gry online - w grach online ważna jest szybka prędkość pobierania, aby uniknąć opóźnień i lagów w czasie gry.

W sumie, wysoka prędkość pobierania danych jest ważna dla wielu czynności w sieci, które wymagają szybkiego transferu danych.

Upload - czym jest prędkość wysyłania danych?

Upload, czyli prędkość wysyłania danych, to druga z miar szybkości łącza internetowego. Oznacza ona ilość danych, jakie można wysłać z komputera do internetu w ciągu jednej sekundy. Prędkość wysyłania jest wyrażana w megabitach na sekundę (Mbps) lub gigabitach na sekundę (Gbps) i informuje o tym, jak szybko można wysyłać pliki, zdjęcia, filmy, muzykę itp. z komputera do sieci.

Warto zauważyć, że prędkość wysyłania danych jest równie ważna co prędkość pobierania danych, zwłaszcza w przypadku wysyłania dużych plików lub przesyłania strumieniowego treści, takich jak filmy wideo. Dlatego, aby zapewnić odpowiednią jakość połączenia internetowego, ważne jest, aby zarówno prędkość pobierania, jak i wysyłania danych były na wystarczająco wysokim poziomie.

Zmierz szybkość swojego łącza internetowego w Nysie, darmowym narzędziem speedtest do pomiaru prędkości transmisji upload i download

Zmienności opóźnienia - czym jest jitter?

Jitter, czyli zmienność opóźnienia, jest miarą zmienności czasu przesyłania danych przez sieć. Oznacza to, że jitter informuje o tym, jak bardzo wahają się opóźnienia w czasie przesyłania danych między komputerem a serwerem. Jest to bardzo ważna miara, ponieważ duży jitter może powodować problemy z płynnością przesyłania dźwięku i obrazu w aplikacjach takich jak wideokonferencje, gry online czy strumieniowanie wideo.

Jitter jest wyrażany w milisekundach (ms) i mierzy różnicę między czasem opóźnienia każdego pakietu danych. Im mniejszy jitter, tym bardziej stabilne jest połączenie internetowe. Jitter zwykle jest mierzony wraz z pingiem i prędkością pobierania oraz wysyłania danych podczas testów szybkości łącza internetowego.

Warto zwrócić uwagę, że jitter jest jednym z wielu czynników wpływających na jakość połączenia internetowego, ale może mieć duże znaczenie w przypadku aplikacji wymagających stabilnego i szybkiego przesyłania danych w czasie rzeczywistym.

Opóźnienia - czym jest ping?

Ping to miara opóźnienia lub czasu reakcji w sieci komputerowej. Polega on na wysłaniu krótkiego sygnału do serwera i oczekiwaniu na odpowiedź, a następnie pomiarze czasu, który upłynął między wysłaniem sygnału a otrzymaniem odpowiedzi.

Ping jest wyrażany w milisekundach (ms) i mierzy czas, jaki upływa od momentu wysłania sygnału do serwera, aż do otrzymania odpowiedzi. Im niższy ping, tym lepiej, ponieważ oznacza to, że połączenie jest bardziej stabilne i szybsze.

Ping jest jednym z najważniejszych czynników wpływających na jakość połączenia internetowego, zwłaszcza w grach online, wideokonferencjach i innych aplikacjach, które wymagają szybkiego i stabilnego przesyłania danych w czasie rzeczywistym. Dlatego ważne jest, aby ping był na niskim poziomie, aby zapewnić jak najlepszą jakość połączenia.

Czy można ufać wynikom uzyskanym w wyniku testów prędkości Internetu w Nysie?

Wiarygodność wyników testu prędkości internetu Airmax w Nysie lub gdziekolwiek indziej zależy od wielu czynników. W pierwszej kolejności, warto wykorzystać wiarygodne narzędzia do przeprowadzenia testu prędkości, takie jak popularne serwisy internetowe lub oficjalne aplikacje dostawcy internetu.

Należy pamiętać, że test prędkości internetu jest jedynie pomiarową wartością i może nie odzwierciedlać dokładnie prędkości łącza w każdej sytuacji. Wyniki testu są zwykle zależne od wielu czynników, takich jak obciążenie sieci, rodzaj połączenia, odległość od serwera testowego, jakość samego łącza, a nawet czas dnia.

Dlatego ważne jest, aby wykonać kilka testów prędkości internetu w różnych porach dnia, na różnych serwerach testowych, aby uzyskać jak najbardziej dokładny wynik.

O czym trzeba pamiętać, żeby test prędkości Internetu był wykonany właściwie?

 • Upewnij się, czy w tle nie pobierają się pliki do aktualizacji systemu - co mogłoby realnie wpływać na wiarygodność testu prędkości.
 • Dezaktywuj program antywirusowy na czas wykonania pomiaru, bo niektóre z tych systemów zabezpieczeń mają negatywny wpływ na wynik badania.
 • Jeśli router Wi-Fi jest podłączony do urządzenia typu bridge - należy go odłączyć.
 • Sprawdź, czy wersja przeglądarki z poziomu której będziesz dokonywać pomiaru jest zaktualizowana.
 • Zamknij wszystkie karty w przeglądarce, z pomocą której będziesz wykonywać speed test.
 • Jeśli test prędkości będzie wykonywany na laptopie - podłącz zasilanie, inaczej wynik może być zaniżony nawet o 30%(!)
 • Przed zainicjowaniem pomiaru należy wyłączyć wszystkie programy - nie tylko VPN, ale nawet te działające w tle.
 • Jeśli do stacji bazowej (bridge) są podłączone także inne urządzenia (np. konsola) - także należy je odłączyć.

Speedomat Nysa - Licencjonowany Test Szybkości Internetu
Opinie użytkowników z Nysy

4.8/5.0 - ilość ocen: 1562

"Niesłychanie długo szukałem firmy gwarantującej faktycznie szybki światłowód. Na ogół na etapie zbierania informacji wszystko było bajecznie, a jak dochodziło co do czego to okazywało się, że uzyskanie obiecywanej prędkości jest niemożliwe. Po wielu doświadczeniach trafiłem finalnie do tej firmy. I okazało się, że to niesłychanie odpowiedni wybór. Skorzystałem z opcji dla domu. Prędko okazało się, że wszystko działa tak, jak przedstawione w szerokiej ofercie. Olśniła mnie stabilność łącza. Do tego niesłychanie idealna prędkość. Finalnie nie muszę niepokoić się tym, że wysłanie jakiegokolwiek pliku zajmuje wieczność. Bez problemu mogę także rozmawiać ze znajomymi, korzystając z przeróżnych komunikatorów. Także oglądanie telewizji jest płynne. Jeśli interesuje Was światłowód w Nysie, to uważam, że to jest niesłychanie odpowiedni wybór."

Maksymilian / 2023-03-22

"Jeżeli tym, czego poszukujecie jest światłowód dla biznesu, to zdołam odważnie polecić usługi tej firmy. Samodzielnie długo nie udawało mi się odnaleźć dostawcy, jaki w pełni by mnie zaspokoił. W każdym wypadku było coś, co powodowało, iż propozycja nie była dla mnie. To cena za duża, to szybkość nie taka, jak przyrzekano. Tutaj dostałem wszystko, co miało dla mnie znaczenie. Jeżeli chodzi o cenę, to wypada ona niezwykle porządnie. Prędkość, jaką mi obiecali naprawdę się sprawdziła! Nie muszę w związku z tym niepokoić się tym, że jakiś istotny dokument będziemy wysyłać godzinami. Tym, o czym nie mogę zapomnieć będzie równowaga łącza. Ktokolwiek, kto prowadzi prywatną bardzo dobrze zdaje sobie kwestię z tego, w jaki sposób jest to istotne. Jeżeli poszukujecie należytej sieci dla biznesu, Waszą lokalizacją będzie Nysa, bez owijania w bawełnę rekomenduję profesjonalne usługi tej firmy. Mnie propozycja usatysfakcjonowała w stu procentach."

Sebastian / 2023-01-30

"Nysa i solidna sieć? To połączenie długo wydawało mi się niewykonalne. Przetestowaliśmy kilku dostawców i w każdym przypadku jakość usług pozostawiała wiele do życzenia. Na szczęście trafiliśmy na tą firmę, co okazało się najlepszym wyborem, jakiego mogliśmy dokonać. Wszystkie formalności załatwiliśmy błyskawicznie. Już po podłączeniu okazało się, że to najlepsza sieć dla domu. Łącze działa bez zarzutu. Transmisja danych jest faktycznie rewelacyjna. Choćbym chciała to nie mam do czego się przyczepić. Nawet wtedy, kiedy oglądamy jakiś film wszystko działa bez zarzutów. Ogromny plus za jakość obsługi klienta. Żadne nasze pytanie nie pozostało bez odpowiedzi. Wszystko dokładnie nam wyjaśniono. Do tego bardzo atrakcyjna cena, co czyni ofertę jeszcze bardziej korzystną."

Radosław / 2022-12-02

Dołącz recenzję


© 2023